Mágus családok az Arcanumban

A varázslók között a származás, a családok kiemelkedő fontosságúak, különösen az aranyvérűek számára. Mivel a lakosság számához képest elenyésző a mágiát használni tudók száma, szegről-végről mindenki ismeri a másikat, sőt, rokona is egymásnak. Azok számára, akik az aranyvért fontosnak tartják, különösen fontos ez: ahhoz, hogy csak varázslók házasodhassanak varázslókkal, ráadásul több generációra visszamenőleg, nem sok lehetőség marad a párválasztásra.

Az Arcanumban a mágikus családfa kutatással foglalkozók öt nagyobb csoportba osztják a jelentős famíliákat, akik (ha van rá lehetőség) leginkább egymással házasodnak, hasonlóbb értékrendjük miatt. Természetesen előfordul az is, hogy házasságok köttetnek a “nagycsaládokon” kívül, vagy külföldi mágusokkal; és azok, akik kevésbé tartják fontosnak a mágikus vér tisztaságát, muglikkal, vagy más félvérekkel is házasodnak.

Nagycsaládok, értékrendek

A “nagycsaládok” értékrendje általában alapvetően azonos, de az egyes résztvevő családok, családfők véleménye, világszemlélete természetesen néhány dologban eltérhet. Például a Habsburg hű családok közül mind alapvetően vallja az aranyvér fontosságát és a varázslók felsőbbrendűségét a varázslények felett, míg Ausztriából a Habsburgok minden ilyen lényt deportáltak, addig a von Valvasor család inkább tanulmányozza és elzárja a vámpírokat.

A “nagycsaládokon” belül az egyes családok leírása az éppen aktuális családfő véleménye, mellyel családját képviseli. Ritkán, de előfordul, hogy a család egyes tagjai szignifikánsan eltérő véleménnyel rendelkeznek, mint ő.


Nagycsaládok értékrendje

A véleményt számokkal leírni szinte lehetetlen: mindenkinek más-más oka, indoka van az egyes témákban való vélekedésre. Mégis, megpróbáljuk egy-egy skálán – mínusz 5 és plusz 5 között – leírni az egyes családok elképzelését.


Nagycsaládok

Az Arcanum öt “nagycsaládja”, az egyes családok leírásával

A Birodalom minden táján élnek olyan családok, akik sok szállal kötődnek az uralkodó Habsburgokhoz. Értékrendjükben jellemző a Habsburg központú dinasztikus szemlélet és a varázslóvér tisztaságának kiemelkedően fontos kérdésként történő kezelése. Nem bíznának magas Arcanum pozíciót nem tisztavérű varázslókra, és erősen limitálnák a sárvérűek, varázslények jogait. Ragaszkodnak a hagyományokhoz, nehezen alkalmazkodnak az újdonságokhoz.

Habsburg

Ausztria

Az Imperator Radulfus által vezetett család mindenben megtestesíti a fentebb leírtakat. A családfő vaskalapos, elzárkózik a nyitástól és az újítástól minden téren. A varázslényekkel szemben csupán elutasító, a muglikkal szemben a Titokvédelmi Törvényt követő.

-4

Aranyvér

-1

Varázslények

0

Muglik

-4

Aranyvér

-1

Varázslények

0

Muglik

Dassanowky

Ausztria

Az egyetlen aranyvérű család, akiket a Habsburgok beengedtek Ausztriába. Törvényként követik az Imperator minden egyes kimondott szavát. Értékrendjük megegyezik a Habsburg családéval, így nem meglepő, hogy az Arcanumon belül több fontos hivatalnoki pozíciót is rájuk bízott az Imperator.

Taczanowski

Galícia

Galíciában a varázslények felé való nyitás legnagyobb ellenzői, mivel alantas szolgafajnak tekintik ezen teremtményeket, mely már többször közel hozta őket a sziléziai Rübezahl családhoz.

-3

Aranyvér

-4

Varázslények

0

Muglik

-4

Aranyvér

-1

Varázslények

2

Muglik

Esterházy

Pannónia

A pannóniai család a nagycsaládnál sokkal nyitottabb, barátibb a muglik felé, bár távol állnak a Neumannoktól, mégis inkább védendő gyermekként, semmint szükséges rosszként tekintenek rájuk.

Benedits

Szlavónia

A “nagycsalád” legfiatalabb tagjai sokkal nyitottabbak a nem tisztavérű varázslókkal szemben, engednék, hogy a lojális hozzáértők pozíciót kaphassanak.

0

Aranyvér

-1

Varázslények

0

Muglik

0

Aranyvér

-1

Varázslények

0

Muglik

von Wohlgemuth

Transylvania

Imperator Radulfus erdélyi mészárosai közül a legtöbben katonasággal foglalkoznak azóta is, a családfő pedig archoni pozíciót birtokol. Kiemelkedően hűségesek az uralkodó felé és gyűlölik a Táltosokat. Nyitottabbak az alacsonyabb származású varázslók felé, szerintük bárki lehet katona, aki megfelelően lojális.

von Valvasor

Krajna

A krajnai vámpírkutató archoni család sokkal nyitottabb a varázslények felé, azonban talán vérivó “barátaik” hatására a muglikat inkább felhasználandó fogyóeszköznek tekintik.

-3

Aranyvér

2

Varázslények

-2

Muglik

-4

Aranyvér

-5

Varázslények

0

Muglik

Tiroli-Habsburg

Tirol

Ausztriából a Habsburgok Tirolba száműzték a varázslényeket, ezen águk pedig azért volt felelős, hogy elzárva tartsa őket. Ennek megfelelően nem kedvelik ezen lényeket, azonban az archoni pozíciót néhány éve elbukták a sokkal nyitottabb Gelmini család irányába, így őket sem szívlelik.

Az Arcanumban sok család véli úgy, hogy a múltba tekintő, vaskalapos hozzáállás inkább hátráltatja és nem előre viszi a birodalmat. Úgy vélik, hogy származási alapon nem kellene egy mágiahasználót, lényt sem korlátozni, illetve kevésbé értelmezik betű szerint a Titokvédelmi Törvényt.

Copernicus

Galícia

Galícia híres a varázslények felé tanúsított nyitottságáról, ebben pedig az archoni család élen jár. Támogatnák, hogy a nem tisztavérből származók is egyenlő jogokat kaphassanak. Érdekes, hogy megközelítésük az, hogy a varázslények a sárvérűek előtt valók, hiszen ők régebb óta részei a mágikus társadalomnak. A muglikkal kapcsolatban követik a Törvény előírásait.

1

Aranyvér

5

Varázslények

0

Muglik

1

Aranyvér

4

Varázslények

1

Muglik

Slusarski

Galícia

Véleményük nagyban megegyezik a Copernicus családéval, azonban kevésbé szélsőségesek a varázslényekkel szemben és nyitottabbak a muglik felé.

Koppenbach

Pannónia

A püspök és családja mindenben a törvényi előírást és az arany középutat követi. Mindez nem véletlen, hiszen az egyházi vonulat leghangosabb támogatói ők az Arcanumban.

0

Aranyvér

0

Varázslények

0

Muglik

4

Aranyvér

3

Varázslények

4

Muglik

Neumann

Pannónia

A modern családok közül a legnyitottabb. Állandóan muglikkal veszik körül magukat, akiket bár be nem avatnak, rendszeresen segítik őket tudományosan. A populista vonal legerősebb képviselői, támogatják akár még a sárvérűek teljes egyenjogúságát is, egy dolgot kivéve: Imperatornak nem fogadnának el egy mugli származású varázslót. A varázslényekkel barátiak, de komolyabb pozíciót nem adnának nekik.

Angelus Silesius

Szilézia

Szilézia kissé háttérbe szorult, házimanókutató családja küzd a varázslények jogaiért. Támogatnák, hogy a nem tisztavérből származók is egyenlő jogokat kaphassanak. Véleményük nagyban egyezik a Copernicus családéval, bár náluk nyitottabbak a muglik felé.

0

Aranyvér

4

Varázslények

1

Muglik

-1

Aranyvér

4

Varázslények

0

Muglik

Gelmini

Tirol

Tirol archoni családja támogatja a varázslények jogait, sőt, odáig mennek, hogy egy értelmes varázslényt előrébbvalónak tekintenek, mint egy jött-ment sárvérűt. A muglikkal kapcsolatban követik a Törvényt.

von Drazice

Bohémia

Az egykori Imperator családja, kik most Bohémia archonjai leginkább a törvényi előírásokat követik, ez alól csak a muglikhoz való közeledésük jelent némi kivételt.

0

Aranyvér

0

Varázslények

1

Muglik

0

Aranyvér

0

Varázslények

3

Muglik

Loew

Bohémia

Ausztriából a Habsburgok Tirolba száműzték a varázslényeket, ezen águk pedig azért volt felelős, hogy elzárva tartsa őket. Ennek megfelelően nem kedvelik ezen lényeket, azonban az archoni pozíciót néhány éve elbukták a sokkal nyitottabb Gelmini család irányába, így őket sem szívlelik.

A “nagycsalád” számára elengedhetetlenül fontos a vér tisztaságának megőrzése. A varázslényeknek, alacsony származásúaknak semmi esetre sem adnának jogokat, a muglikat pedig lenézik.

Árpádházy

Pannónia

Az ősi magyar család véleménye sokban egyezik a Habsburgokéval, a legnagyobb különbség, hogy helyettük magukat látnák szívesen az imperatori trónon.

-4

Aranyvér

-1

Varázslények

-1

Muglik

-5

Aranyvér

-3

Varázslények

-3

Muglik

Báthory

Transylvania

Az erdélyi család úgy véli a varázslények felhasználhatóak, hogy a varázslók céljait segítsék, s véleményük szerint ők is így járnak el, hiszen foglalkoznak Draculával és vámpírjaival. A muglikat alacsonyabbrendű lénynek tekintik, bár azt senki sem erősítette meg, hogy Erzsébet valóban használta a vérüket. Úgy vélik a sárvérűek mérgezik a varázslótársadalmat és legszívesebben kiírtanák őket.

Bocskai

Transylvania

Az erdélyi család a legtöbb dologban követi az Árpádházyakat, azonban úgy vélik, a muglik felhasználhatóak politikai céljaik elérésének érdekében.

-4

Aranyvér

-1

Varázslények

-3

Muglik

0

Aranyvér

-1

Varázslények

-1

Muglik

Bánschák

Szlavónia

A szláv területekre szorult Árpádházy-párti család. Támogatnák, hogy megbízható alacsonyabb vérből származóak pozíciót kaphassanak.

A szláv családok számára a legfontosabb a használhatóság. Legyen valaki bármely vérből is származó, szerintük mindenki használható valamire, ezt kell csupán megtalálniuk. Általában az arany középúttól kevéssé térnek el, inkább a terület és a származás, mely összeköti őket.

Mesic

Szlavónia

A rektor úr archoni családja bár kissé lenézi a muglikat és a sárvérűeket, tisztában van hasznukkal, azonban a velük való érintkezést inkább bíznák másra.

-2

Aranyvér

0

Varázslények

-1

Muglik

1

Aranyvér

-1

Varázslények

-3

Muglik

Hadzic

Bosznia

A bosnyák család úgy véli, a muglikban rejlő lehetőségek kihasználhatóak, hiszen akár ők is hasznosak lehetnek, ha politikai célját kívánja elérni valaki. Szerintük a vér kevésbé lényeges, mert egy varázsló legyen bármilyen származású is, a muglik felett áll.

Hercegovic

Bosznia

A Hadzic családnál kevésbé a muglikat, inkább a varázslényeket látják hasznosnak. Nem véletlen, hogy a sárvérűek mellett némiképp a varázslényeket is támogatnák, no nem a Galíciai módon.

2

Aranyvér

-3

Varázslények

0

Muglik

0

Aranyvér

1

Varázslények

0

Muglik

Loncar

Krajna

Az aranyközéputat járó krajnai család pozitívan tekint a varázslényekre, bár nem mentek el odáig, mint a von Valvasorok.

Eldon

Pannónia

Az Eldon család sok tekintetben a legnyitottabb a szlávok közül. Közel egyenlő jogokat osztanának minden varázslónak – vallják, hogy nem kéne tudást titkolni semmelyikük elől sem. Emellett pedig erős gyökereik vannak a mugli roma közösségekben.

3

Aranyvér

1

Varázslények

3

Muglik

A “nagycsalád” tagjai egy valamiben értenek egyet, bárki és bármi felhasználható, hogy elérjék céljaikat. Mind úgy vélik, hogy a muglik ennek remek eszközei, de akár az alacsonyabb vérből valók vagy a varázslények is segítségükre lehetnek. Kevésbé alkotnak egységes frontot, mint inkább sokszori pillanatnyi szövetséget, melyben kölcsönösen támogatják egymást, így nem meglepő, hogy 5 családból 4 archoni pozíciót birtokol.

Jelavic

Bosznia

Bosznia archoni családja nem aranyvérű, ebből következően a vér kevésbé számít neki. Bár kihasználja a muglikat, a varázslényeket, de komolyan kiáll amellett, hogy bármely származású varázslót egyenlő félként kezeljenek – ahogyan azt nekik is sikerült elérniük.

4

Aranyvér

-3

Varázslények

-3

Muglik

1

Aranyvér

3

Varázslények

-3

Muglik

Erdődy

Dalmácia

Dalmácia archoni családja kevésbé vallja magáénak a sárvérűek támogatását, helyettük inkább a varázslényekhez közelednek, kiket partnerként kezelnek a tartomány szórakoztató és üdülőövezeteiben.

Schwarzenberg-Sedlec

Morávia

A sötét Morávia archonja mindenki mellett állt már, csak azért, hogy céljait elérje. Hozzá legközelebb talán Rübezahl áll, akivel remekül megértik egymást, hiszen használnak bárkit és bármit, hogy megtartsák, ami őket illeti.

-1

Aranyvér

-3

Varázslények

-3

Muglik

-2

Aranyvér

-3

Varázslények

-3

Muglik

Rübezahl

Szilézia

Szilézia archonja különleges tudást és szolgákat birtokol, amit bár sokan elleneznek, lépni mégsem tudnak vele szemben. Hozzá legközelebb talán Schwarzenberg-Sedlec áll, akivel remekül megértik egymást, hiszen használnak bárkit és bármit, hogy megtartsák, ami őket illeti.

Regiomontanus

Pannónia

A jövendőmondásban járatos család leginkább a muglikra tekint eszközként és a vér kevéssé fontos számukra. Békések, ügyleteik kevéssé kétesek, így kérdés, mégis miért ezen családok azok, kikkel leggyakrabban összekötik életüket.

1

Aranyvér

-1

Varázslények

-3

Muglik